De Sportraad organiseert en coördineert ieder jaar verschillende evenementen. Hieronder een overzicht:

Coördinatie:

Het Bata University Team zal de stad Utrecht vertegenwoordigen. De sportieve doelstelling van dit jaar zal zijn om de best mogelijke Utrechtse studentenlopers te strikken om Utrecht te vertegenwoordigen.

De Sportraad streeft naar vertegenwoordiging van de beste studentensporters van Utrecht bij iedere sport op het GNSK. Het doel is om studentensporters en verenigingen nu te motiveren om de beste sporters naar het GNSK te laten gaan, met als ultiem doel op alle onderdelen een Utrechtse afvaardiging te hebben.

  • NSK’s

De Sportraad streeft naar vertegenwoordiging op elk NSK en winst van de SUSA-Cup door deelname aan de geselecteerde NSK’s.

  • Europese evenementen (EUC/EUG)

De Sportraad faciliteert, financieel en met andere ondersteunende middelen, deelname aan Europese evenementen voor studentensporters.

 

Organisatie

Op deze evenementen laat de Sportraad nieuwe studenten kennismaken met de Utrechtse studentensport, Sportcentrum Olympos en de derde helft in de vorm van het sportfeest.

De Sportraad zal een evenement organiseren waarbij het nieuwe jaar wordt ingeluid met een (sportieve) activiteit.

De Sportraad zal dit jaar verschillende besturendagen organiseren waarbij een enkele keer zal worden ingegaan op maatschappelijke thema’s binnen de sportwereld.

  • Activiteiten met maatschappelijke thema’s

Wat betreft deze maatschappelijke thema’s zal de sportraad deelnemen aan de volgende activiteiten of deze (mede) organiseren: Roze zaterdag, RAG-week-activiteit en WKZ-activiteit.

De Sportraad organiseert ieder jaar het Studenten Sportgala, waar prijzen uitgereikt zullen worden in verschillende categorieën.

De Sportraad zal aan een of twee plannen maximaal €1000,- uitkeren in de vorm van een garantiesubsidie. De SSV-besturen kunnen voor deze subsidie een aanvraag indienen. De Sportraad gaat een sponsor zoeken voor dit evenement, maar zal garant staan voor de €1000,- die uitgereikt wordt.

  • Team Utrecht feest

Dit jaar wordt er voor het eerst een Team Utrecht feest georganiseerd op 8 december. Het Team-Utrecht feest zal een sportfeest worden (naast die in de UIT-week) met als doel het contact tussen studentensporters te bevorderen en de cohesie te versterken.

  • Team Utrecht dag

De Team Utrecht-dag is een dag waarin aansluiting wordt gezocht met een USP Café evenement waarbij verschillende partijen worden uitgenodigd die elkaar mogelijk kunnen ondersteunen. Denk hierbij aan de besturen van SSV`s, medewerkers van Sportcafé en Sportcentrum Olympos, medewerkers/bestuursleden van HU/UU, (geïnteresseerde) sponsoren van/voor Sportraad Utrecht en de SSV’s en medewerkers van de gemeente.