Het ontstaan van De Gouden Voorzet:
Enige tijd geleden zat er in het USS Mesa Cosa Stichtingsbestuur ene Michiel. Toen er geld over was op de begroting besloot hij dit te geven aan studentensportverenigingen die daarvoor een goede besteding konden vinden. De zogenaamde Gouden Voorzet was geboren, toen nog onder de naam “Michiels Gouden Voorzet”. Sinds die tijd is het een jaarlijks terugkerend evenement. Er wordt maximaal €1000,- uitgekeerd in de vorm van een garantiesubsidie.

De volgende regels zijn verbonden aan De Gouden Voorzet

  • De aanvraag moet worden ingediend door iemand van het bestuur van een studentensportvereniging (SSV) die is verbonden aan de USS Mesa Cosa met een geldige sportkaart.
  • Iedere SSV kan maximaal één plan indienen.
  • Het plan kan maximaal 2 A4 beslaan. Het plan moet een uitgebreide beschrijving van het idee bevatten en een kloppende begroting.
  • Het plan dient in het voordeel van (een groot deel van) de vereniging te zijn.
  • Het plan moet van constructieve aard zijn.
  • Het plan mag niet bij concurrende bedrijven van Sportcentrum Olympos en het Sportcafé Olympos plaatsvinden.
  • De vereniging dient ten minste 25% van de begroting zelf te betalen (dit percentage kan ook van een bedrag zijn minder dan €1000)
  • De Sportraad Utrecht jureert alle plannen in samenwerking met andere partijen. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
  • De eventueel toegekende subsidie wordt uiterlijk 6 maanden na indienen van het plan uitgekeerd na overleggen van de eindafrekening, waaruit blijkt dat er een tekort is.
  • Achteraf dient de winnende SSV een verslag in over de uitvoering van het plan, inclusief beeldmateriaal.