Hoofddoelstelling van de Sportraad Utrecht:

Het bevorderen van de studentensport in Utrecht

 

Met als uitgangspunt:

“Voor studenten, door studenten, met studenten”

 

Primair focust de Sportraad Utrecht op de studentensportverenigingen en individuele studentensporters die aangesloten zijn bij USS Mesa Cosa. Secundair richten wij ons op de totale studentenpopulatie in Utrecht, om studentensport daaronder actief te promoten.

De Sportraad heeft als core business het (actief) bevorderen van de Utrechtse studentensport. Belangenbehartiging staat hoog in ons vaandel. Wij zorgen ervoor dat de stem van de studentensport gehoord wordt bij interne en externe partners. De Sportraad is een belangrijk bindmiddel voor de organisatie van de studentensport.Dit doen wij o.a. door middel van subsidieverstrekking en het samenbrengen van sportbesturen. De Sportraad is het aanspreekpunt voor de studentensporter voor alle issues die spelen in de studentensport. Om hierin van dienst te kunnen zijn profileert de Sportraad zich ook als kenniscentrum. Sportevenementen zijn een middel waarmee de studentensport zich kan profileren, wat sporters onderling bindt en wat sport op zichzelf stimuleert. Daarom bevordert, steunt, en organiseert de Sportraad studentensportevenementen in Utrecht en stimuleert deelname aan landelijke studentensportevenementen.

Het bindmiddel voor de Utrechtse studentensporters zelf is Team Utrecht, de community  van de Sportraad Utrecht waar alle studentensporters onder vallen. Met Team Utrecht als achterban kan de Sportraad Utrecht de belangen het beste behartigen.

Wij zien onze thuisbasis Sportcentrum Olympos als de ultieme locatie om sport te beoefenen en bij te dragen aan de sociaal studie- en werkklimaat. Wij voelen ons betrokken bij de Universiteit Utrecht, Hogeschool Utrecht, de stad Utrecht in zijn geheel. Daarom stimuleren wij maatschappelijk verantwoord ondernemen en steunt de Sportraad haar maatschappelijk partner: Vrienden van het Wilhelmina Kinderziekenhuis. Tevens draagt de Sportraad bij aan de levendigheid van het Utrecht Science Park.

Wij zijn het sportieve visitekaartje van de studentensport, herkenbaar in de kleuren rood, wit en zwart. Wij zijn een dynamische, jonge, toegankelijke, ondernemende, (onafhankelijke), professionele maar informele (koepel)organisatie met als uitgangspunt “voor studenten, door studenten, met studenten”.