Subsidie NSK Deelname

Sportraad stimuleert Utrechtse SSV’s om deel te nemen aan verscheidene NSK’s. De Sportraad doet dit door middel van het vergoeden van de inschrijfkosten. Het te vergoeden bedrag kent voor een SSV die lid is van de Sportraad een max. van €15  per deelnemer (max. €20 voor winnaars) en max. 50 % van de deelname kosten (max. 75 % voor winnaars).

Om aanspraak te maken op deze subsidie zal de betreffende SSV Team Utrecht moeten uitdragen op het NSK. Hoe dit kan worden vormgegeven, kan worden overlegd met de Sportraad.

Procedure aanvraag indienen

Voordat het evenement plaatsvindt moet de deelnemende SSV bij de Sportraad aankondigen dat ze aan het desbetreffende NSK gaan deelnemen. Hiervoor moeten de volgende zaken worden opgestuurd:

  • Korte toelichting van de inhoud van het evenement
  • (Geschatte) aantal deelnemers
  • (Geschatte) totale kosten

Procedure nadat de aanvraag is gehonoreerd

Indien de aanvraag is gehonoreerd, moet het aan de volgende eisen voldoen:

  • Na het evenement moet een bewijs van inschrijving van het desbetreffende NSK worden opgestuurd.
  • Na het evenement moet een deelnemerslijst van de desbetreffende SSV worden opgestuurd
  • Na het evenement moet een overzicht van de totale inschrijfkosten en kosten per persoon/team worden opgestuurd.
  • De documenten moeten binnen drie maanden na het NSK opgestuurd zijn

De gevraagde documenten dienen opgestuurd te worden naar penningmeester@sportraadutrecht.nl. Indien aan één of meer van de vier bovenstaande eisen niet wordt voldaan, vervalt het recht op de subsidie.

De Sportraad Utrecht streeft ten allen tijde naar een eerlijke subsidieverdeling waar iedere studentensport in gelijke mate van kan profiteren. Het bestuur van de Sportraad Utrecht behoudt zich bij beperkte financiële middelen dan ook het recht voor subsidie-aanvragen geheel of deels af te wijzen.