Veranderingen 2013

Subsidie veranderingen 2013

In het licht van de herstructurering van de taken van het sportcentrum en de Sportraad, zijn de volgende aanpassingen gemaakt aangaande financiën. We hebben een duidelijk onderscheid gemaakt tussen subsidies aangaande evenementen en basissubsidies voor verenigingen. De evenementen subsidies zullen worden beheerd door de Sportraad en de basissubsidies blijft het sportcentrum verdelen.

Subsidie Sportstimulering

Vanaf 2013 verdeelt de Sportraad de sportstimuleringssubsidie vanuit de Universiteit Utrecht en Hogeschool Utrecht. Deze subsidie komt grotendeels overeen met de subsidie Sportstimulering die de Sportraad Utrecht voorheen heeft verstrekt, echter stellen de UU en HU een aantal extra eisen. De subsidie vanuit de UU/HU kan alleen worden aangevraagd door verenigingen die ook voldoen aan de voorwaarden voor het verkrijgen van een bestuursbeurs. Dit houdt in dat deze subsidie waarvan 80% van het ledenbestand student is. We hebben besloten om de subsidie Sportstimulering vanuit de Sportraad te verlagen van 2800 naar 1000 euro en deze subsidie beschikbaar te stellen aan de verenigingen die niet aan de voorwaarden voldoen van de UU/HU.

Subsidie organisatie NSK

Vanaf aankomend jaar zal de Sportraad de subsidie voor het organiseren van een NSK gaan verzorgen.  Voor het subsidiebedrag kunnen er ten minste 3 NSK’s worden georganiseerd per jaar vanuit Utrecht. De aanvragen worden nog wel in overleg met het sportcentrum behandeld, zodat zij kunnen overleggen over de accommodatie voor tijdens het NSK. De aanvraag kan worden ingediend bij de penningmeester van de Sportraad.

Subsidie deelname (G)NSK

Vanaf  2013 verzorgt de Sportraad ook de deelnamesubsidie voor NSK’s en het GNSK. De Sportraad organiseert de deelname rondom het GNSK en nu dus ook voor de NSK deelname. Voor het aanvragen van deze subsidie, kan je terecht bij de penningmeester van de Sportraad.