Met het motto “Mens Sana in Corpere Sano”, ofwel een gezonde geest in een gezond lichaam, zet de studentensportstichting Mesa Cosa zich al sinds 1991 in voor de Utrechtse studentensport. Dit doen ze onder andere door de exploitatie van het Sportcentrum Olympos. Het bestuur dat ongeveer 6 keer per jaar vergadert bestaat uit één onafhankelijke voorzitter en per organisatie één vertegenwoordiger van de Sportraad, de Universiteit Utrecht, de Hogeschool Utrecht en een partner van het Utrecht Science Park. Ze zetten de koers voor de Utrechtse studentensport voor de komende jaren. Daarnaast hebben ze regelmatig contact met de Sportraad om de huidige problematieken binnen de verenigingen te bespreken en samen te zoeken naar oplossingen.

 

Michiel van Dijk

Michiel van Dijk is als advocaat/partner gespecialiseerd in sportzaken en arbeidsrecht. In zijn sportpraktijk adviseert Michiel vooral sportbonden, sportverenigingen en (internationale) topsporters, over de meest uiteenlopende sportrechtelijke zaken, zoals dopingprocedures, sponsorissues, selectiezaken en sportgerelateerde ontslagzaken.

Hij is actief in de sportwereld, als bestuurder, arbiter/tuchtrechter en sporter. Michiel is secretaris van de Vereniging voor Sport en Recht en redactielid van het Tijdschrift voor Sport en Recht. Tevens publiceert hij zelf ook regelmatig en geeft hij (gast)colleges sportrecht. Michiel was gedurende acht jaar voorzitter van de Arbitrage Tuchtcommissie van Rugby Nederland, waarnaast hij lid is van de Tuchtcommissie Betaald Voetbal KNVB. Verder heeft Michiel diverse adviserende functies bij NOC*NSF en de IAAF.

Michiel is ex-rugbyinternational, speelde jarenlang rugby voor USRS, heeft 25 marathons gelopen en behaalde in 2012 de titel “De Snelste Advocaat”. Na jarenlang als student zelf op Olympos gesport te hebben, is het nu tijd om ‘iets terug te doen’. Als nieuwe voorzitter zal hij proberen de studenten-sportparticipatie te vergroten en nieuwe sportimpulsen te geven op het Utrecht Science Park.

 

Ineke van Oosten

Ineke van Oosten is lid van het bestuur van USS Mesa Cosa  namens de Universiteit Utrecht. Tot voor kort was zij bij de Universiteit Utrecht werkzaam als directeur Facilitair en Techniek, en daarvoor een aantal jaren als directeur van het University College. Zij heeft ruime ervaring in het scheppen en beheren van allerlei soorten voorzieningen voor studenten en medewerkers. Binnen het bestuur van USS Mesa Cosa is zij verantwoordelijk voor de financiën (penningmeester); zij ziet het als haar taak samen met de directeur te zorgen voor een gezonde en duurzame bedrijfsvoering van Olympos. Wat betreft haar eigen actieve sportuitoefening: na aan vele takken van sport gesnuffeld te hebben zijn fitness, yoga en wandelen de gouwe ouwen gebleken.

 

 

Leon van de Zande

Leon heeft een lange carrière bij de Universiteit Utrecht en is sinds januari 2017 Algemeen directeur. Daarvoor was hij in verschillende functies werkzaam bij de universiteit: als beleidsmedewerker bij de faculteit Letteren, als hoofd onderwijsbeleid bij de directie Onderwijs & Onderzoek en tussen 2009 en 2017 als directeur Onderwijs & Onderzoek. In de jaren negentig studeerde hij Nederlandse taal en letterkunde in Utrecht.

Sinds 2009 is Leon betrokken bij de Utrechtse studentensport. Als directeur Onderwijs & Onderzoek was hij, samen met zijn collega van de Hogeschool Utrecht, verantwoordelijk voor het studentenbeleid van UU en HU, onder meer door het verstrekken van subsidies aan Olympos en bestuursbeurzen aan actieve studenten.
De laatste jaren zit Leon in het bestuur van Mesa Cosa.

Hij vindt belangrijk om vanuit de universiteit studentensport te stimuleren, uiteraard vanwege het motto waarvan de naam van Mesa Cosa is afgeleid, omdat het studenten de kans biedt om het beste uit zichzelf te halen, zich buiten de studie te kunnen ontplooien in bestuurswerk, en het een sociale omgeving biedt voor studenten waarin ze vriendschappen ontwikkelen en zich thuis kunnen voelen. Daarnaast draagt de studentensport een belangrijke bijdrage aan een levendig Utrecht Science Park.

 

Maikel Waardenburg

Maikel is van jongs af aan een fanatieke sporter. In zijn jeugd deed hij aan wedstrijdzwemmen, voetbal en schaatsen. Tegenwoordig richt hij zich meer op het lange afstandslopen en doet hij met een alumniteam mee aan de Olympos futsalcompetitie. Hij is in het recente verleden als bestuurslid betrokken geweest bij de Utrechtse atletiekvereniging Phoenix en was in die periode medeverantwoordelijk voor de organisatie van de Maliebaanloop. Als bestuurder van USS Mesa Cosa ziet hij het als zijn opdracht meer stakeholders te betrekken bij de ontwikkeling van de Utrechtse studentensport.

In het dagelijks leven is Maikel als universitair docent verbonden aan het departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap, Universiteit Utrecht. In 2016 promoveerde hij op een onderzoek naar de maatschappelijke rol van sportverenigingen. Hij is verbonden aan het landelijk kennis- en innovatienetwerk Sport & Society.

 

Marlon van Liere

Marlon is het jongste lid van het USS Mesa Cosa bestuur en vertegenwoordigd de rol van de studentensporter in Utrecht in de breedste zin van het woord. Marlon heeft een bachelor biologie aan de Universiteit Utrecht waarna ze de master Sportmanagement en Sportbeleid aan de USBO deed. Haar achtergrond ligt bij studentensportvereniging STUdance waar ze na een bestuursjaar ook enkele jaren in de Raad van Advies zitting had.

Na haar (studenten)tijd bij STUdance wilde ze de studentensport een warm hart blijven toedragen. Het  kunnen ontwikkelen naast je studie door je in te zetten voor een gezamenlijk doel  (sport) met leeftijdsgenoten in een ongedwongen sfeer heeft zij als heel waardevol en vooral leuk ervaren en wenst dit alle studenten toe! Ze zal zich dan ook inzetten in het USS Mesa Cosa bestuur om dit te kunnen waarborgen voor alle toekomstige studenten.

Ze werk bij Keylane en sport zelf ook graag. Zoals STUdance al verraad is dansen haar sport, het liefst twee keer in de week en vult dit aan door zo nu en dan mee te doen aan obstacle runs, yoga/pilates of bootcamp.