logo vsu

De VSU is de koepel voor alle sportverenigingen in Utrecht. Daaronder valt dus ook de studentensport. De VSU is werkzaam op drie verschillende gebieden, belangenbehartiging, breedtesport en topsport. De Sportraad Utrecht werkt met hen samen, met name op het gebied van belangenbehartiging en breedtesport. Alle studentensportverenigingen zijn ook lid van de VSU en kunnen zo op de hoogte blijven van wat er speelt.

Belangenbehartiging

Als belangenbehartiger komt de VSU op voor de wensen en behoeftes van de verenigingen als het gaat om accommodaties, betaalbare huurprijzen, sportsubsidies en belastingen. Voor de plaatselijke politici is de VSU de spreekbuis van de georganiseerde sport en een belangrijke belangenbehartiger. De VSU is dan ook het officiële adviesorgaan voor het college van burgemeester en wethouders. Daarnaast organiseert de VSU jaarlijks een ontmoeting tussen de politiek en de sport (het Politiek Sportcafé).

Breedtesport
Sportverenigingen vormen de belangrijkste basis voor de sport in Utrecht en de schakel tussen top- en breedtesport. Voor alle Utrechtse sportverenigingen kan de VSU ondersteuning op maat bieden, service verlenen en direct afneembare producten verstrekken. De organisatie biedt ondersteuning op het gebied van verenigingsmanagement, organisatie, financiën, juridische zaken, interculturalisatie, beleid, bestuur, topsport, talentontwikkeling, gehandicaptensport, jeugdsport, ouderensport, vrijwilligersbeleid en waarden en normen in de sport. Actuele thema’s als alcoholbeleid en wachtlijstproblematiek vallen daar ook onder. Tevens coördineert VSU netwerkoverleggen per tak van sport. Tot slot is de VSU ook betrokken bij verschillende sportstimuleringsprojecten zoals Plussport Utrecht.

VSU Topsport
De focus van de afdeling topsport ligt bij een drietal kerntaken. Ten eerste is de individuele begeleiding van topsporters en talenten een belangrijke taak van de VSU Topsport. Om een optimale begeleiding te kunnen bieden maakt de VSU Topsport gebruik van een groot faciliteiten- en onderwijsnetwerk. Daarnaast kunnen talentvolle sporters in aanmerking komen voor de topsportpas, het Sporttalentenfonds en worden speciale workshops over bijvoorbeeld voeding en mentale begeleiding georganiseerd. Om de koppeling te maken tussen de top- en breedtesport heeft de VSU Topsport het project ‘Toppers bij jou op school’ opgezet waarbij Utrechters topsporters bij basisscholen langsgaan om hun ervaringen aan de kinderen te vertellen.

Naast de individuele begeleiding biedt de VSU Topsport ondersteuning aan topsportverenigingen. Vanuit de historie heeft de verenigingsondersteuning breedtesport een extra topsport impuls gekregen door het kernsporttraject. Van daaruit is de specifieke ondersteuning voor topsportverenigingen verder uitgebreid en wordt dit provincie breed ontwikkeld. Met advisering, subsidie en themabijeenkomsten wordt deze ondersteuning uitgevoerd.

Tot slot is het ondersteunen van talentencentra een taak die door de nieuwe landelijke ontwikkelingen en kansen in de provincie tot kerntaak gemaakt is. In de provincie wordt de nadruk gelegd op Nationale en Regionale trainingscentra. In deze NTC’s en RTC’s trainen talenten samen op hoog niveau, onder begeleiding van gekwalificeerde trainers.