Vrienden WKZKnipsel

De Sportraad Utrecht steunt het Wilhelmina Kinderziekenhuis, gelegen vlak naast Sportcentrum Olympos. Wij vinden het belangrijk om bij te dragen aan onze directe omgeving en verbinden ons daarom aan  Vrienden WKZ. Vrienden WKZ zamelt geld in voor een kindvriendelijke inrichting, onderzoek en voor activiteiten die voor ontspanning en afleiding zorgen.

Vrienden WKZ zet zich in voor de volgende doelen:

  • Veraangenamen verblijf, zodat kinderen zich zo veel mogelijk thuisvoelen in het WKZ
  • Onderzoek, om de behandeling en begeleiding van kinderen te verbeteren
  • Vernieuwing, voor een zo optimaal mogelijke zorg

Voor meer informatie over Vrienden WKZ, kijk hier.