Corona en Materiaal Subsidie

De corona materiaal- en accommodatiesubsidie is bedoeld om verenigingen te ondersteunen daar ze tijdens de corona periode niet op hun normale manier kunnen doorgaan met hun sportieve activiteiten. De Sportraad wil dit realiseren door het materiaal en de accommodaties die de vereniging extra moet aanschaffen en/of huren voor hun reguliere activiteiten voor een deel te gaan vergoeden tot maximaal 200 euro per aanvraag.

De subsidie kan alleen worden aangevraagd voor kosten gemaakt in het seizoen september 2020 - augustus 2021. Aanvragen die reeds zijn gedaan in het afgelopen seizoen voor het huidige seizoen kunnen niet opnieuw worden aangevraagd.

Procedure aanvraag indienen

Een aanvraag moet worden gedaan in de codex door een SSV die lid is van de Sportraad Utrecht. Voor de goedkeuring van de aanvraag moet:

  • Het materiaal dat aangeschaft wordt moet bijdragen aan het voldoen van de regels opgesteld vanuit de overheid en/of NOC*NSF en/of de te huren accommodatie moet aantoonbaar gehuurd worden in verband met corona.
  • Het materiaal wordt aangeschaft in de periode van september 2020 t/m augustus 2021 en/of de accommodatiehuur vindt plaats in de periode september 2020 t/m augustus 2021.
  • Wanneer er sprake is van accommodatiehuur dient er bewijs te zijn dat de activiteit niet meer mogelijk is op Olympos of de reguliere locatie.
  • Een kloppende begroting/offerte wordt ingestuurd.
  • Een motivering tot het honoreren van de aanvraag wordt toegestuurd.
  • Er moet sprake zijn van een tekort op het gedeelte in de begroting van materiaal aanschaf en/of accommodatie huur genoodzaakt door de Corona maatregelen.
  • De activiteit dient een regulier terugkerend onderdeel van het standaard programma van de vereniging te zijn of een logischerwijs vervangende activiteit te zijn.
  • In de activiteit dient sport beoefend te worden, die de eigen sport van de SSV ondersteunt of is.

De uiterste aanvraagdatum is 30 juni 2021. Aanvragen die na deze datum binnenkomen worden per direct afgewezen.

Procedure nadat de aanvraag is gehonoreerd

Indien de aanvraag is gehonoreerd, moet het aan de volgende eisen voldoen:

-      De afrekening / factuur van het aangeschafte materiaal / de huur moet binnen twee weken na plaatsvinden van de activiteit worden opgestuurd.