Wanneer leden van een vereniging een OlymPas aanschaffen, kan die vereniging aanspraak maken op de Olympasgerelateerde subsidies. Welke subsidies hier allemaal onder vallen is opgenomen in onderstaand document. Hierin wordt duidelijk uiteengezet welke subsidies er zijn en op hoeveel geld een vereniging aanspraak kan maken aan de hand van onder andere het aantal geregistreerde OlymPashouders.

Bijdragenstelsel en -voorwaarden, versie 22 december 2023