Subsidie NSK Organisatie

De organisatie van een NSK wordt door Studentensport Nederland gedelegeerd aan een erkende OSSO. Deze kan op haar beurt de organisatie delegeren aan een NSK-commissie, welke samengesteld kan worden uit leden van een SSV.

SSV’s die namens Utrecht een NSK willen organiseren kunnen contact opnemen met de Sportraad Utrecht. Dit dient uiterlijk 7 maanden voor datum van het evenement te gebeuren.

Indien de Sportraad de wens om het NSK te organiseren ondersteunt, wordt er een door de NSK-commissie ingevuld en door de Sportraad Utrecht ondertekend aanvraagformulier naar Studentensport Nederland verstuurd.

De OSSO is eindverantwoordelijk voor het NSK; dit wil onder andere zeggen dat de Sportraad Utrecht samen met Sportcentrum Olympos garant staat voor eventuele tekorten op de eindafrekening. Het houdt tevens in dat de NSK-commissie ter verantwoording geroepen kan worden door de Sportraad Utrecht.

Bij een dreigende overschrijding van de begroting dient de NSK-commissie dit direct te melden aan de Sportraad Utrecht. Er dient van de Sportraad Utrecht toestemming verkregen te worden voor verdere uitgaven.

Op de dag/dagen van het NSK stelt de USS Mesa Cosa de vergaderkamer binnen Sportcentrum Olympos gratis ter beschikking aan de NSK-commissie.

CRITERIA TOEWIJZING
  • Een NSK-commissie die in overleg met de Sportraad Utrecht de organisatie van een NSK op zich genomen heeft, komt in aanmerking voor de garantstelling NSK organisatie.
  • De garantstelling heeft alleen betrekking op de bekostiging van zaken die noodzakelijk zijn om het wedstrijdprogramma te realiseren; Studentensport Nederland noemt dit de “Evenementskosten”.
PROCEDURE AANVRAAG INDIENEN

Uiterlijk 6 maanden voor het evenement vraagt de NSK-commissie namens de Sportraad Utrecht het NSK aan bij Studentensport Nederland. De aanvraag dient ondertekend te worden door de USS Mesa Cosa.

Wanneer het NSK aan de Sportraad Utrecht toegekend is door Studentensport Nederland, dient de NSK-commissie uiterlijk 5 maanden voor het evenement een begroting in bij de Sportraad Utrecht.

De begroting wordt per omgaande beoordeeld. De door de Sportraad Utrecht geaccordeerde begroting wordt ondertekend opgestuurd naar Studentensport Nederland.

PROCEDURE NADAT DE AANVRAAG IS GEHONOREERD

Binnen één maand na het evenement dient een evaluatieverslag en een eindafrekening te worden afgegeven. Hierna wordt bekeken of eventuele tekorten aangevuld dienen te worden door uitkering van de garantstelling.

De NSK-commissie ontvangt binnen vier weken na ontvangst van de eindafrekening bericht over de eventuele toekenning van een bijdrage.

De uitbetaling van het bedrag volgt per omgaande na toekenning van de bijdrage.

 

De gevraagde documenten dienen ingediend te worden op de Sportraad Codex.