De Sportraad Utrecht behartigt de belangen van de Utrechtse studentensport. Naast de interne belangenbehartiging doet de Sportraad dit ook extern en wel bij meerdere partijen. Het doel hiervan is om de mening van de studentensporters te laten horen en daarmee studentensport in Utrecht zo goed en toegankelijk mogelijk te maken. Kijk hieronder voor de belangrijkste partijen waarmee de Sportraad Utrecht contact heeft.

USS Mesa Cosa

Mesa Cosa is de Utrechtse Studentensport-Stichting die het sportaanbod op en rond Olympos faciliteert en verantwoordelijk is voor het beheer van het sportcentrum. In het bestuur van Mesa Cosa zitten twee vertegenwoordigers van de studentensport. De Sportraad zorgt ervoor dat er goed contact is met de vertegenwoordigers en dat het bestuur van Mesa Cosa daarmee goed op de hoogte is van wat er speelt binnen de studentensport.

Universiteit Utrecht & Hogeschool Utrecht

De Universiteit Utrecht en de Hogeschool Utrecht maken de studentensport financieel en praktisch mogelijk en zijn daarmee ontzettend belangrijke samenwerkingspartners voor de Sportraad. De Sportraad werkt samen met deze partijen door middel van overleggen met de Universiteit en de Hogeschool zelf, de U-Raad en de Hogeschoolraad.

Gemeente Utrecht

De Sportraad overlegt met verschillende raadsleden en brengt de spelende problemen in beeld bij de gemeente. Ook heeft de Sportraad contact met het College van B&W om onder andere naar samenwerking tussen burgersportverenigingen en studentensportverenigingen te zoeken.

SSN

De Sportraad is lid van Studentensport Nederland. SSN brengt alle Sportraden in Nederland bij elkaar door middel van onder andere Kaderdagen. De Sportraden hebben inspraak in het beleid van SSN door middel van ALV’s.

VSU

De Sportraad is aangesloten bij de Vereniging Sport Utrecht, een organisatie voor top- en breedtesport in Utrecht waarbij veel sportverenigingen in Utrecht zijn gesloten. De Sportraad onderhoudt contact met de VSU en werkt samen met de VSU waar mogelijk.

Vidius

De Sportraad is lid van Vidius, de belangenbehartiger van de Utrechtse student. De Sportraad overlegt elke zes weken met de tak van sport van Vidius. Vidius is hierdoor altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de studentensport.