HET ONTSTAAN VAN DE GOUDEN VOORZET

Enige tijd geleden zat Michiel van Oers in het USS Mesa Cosa Stichtingsbestuur. Toen er geld over was op de begroting besloot hij dit te geven aan studentensportverenigingen die daarvoor een goede besteding konden vinden. De zogenaamde Gouden Voorzet was geboren. Sinds die tijd is het een jaarlijks terugkerend evenement. Op dit evenement wordt bekend gemaakt welke studentensportvereniging (SSV) de winnaar is van de gouden voorzet. Er wordt maximaal €2000,- uitgekeerd in de vorm van een garantiesubsidie. Vanaf 2019 is de Gouden Voorzet verbonden aan de stichting Utrecht Science Park (hierna USP te noemen) die een bijdrage leveren van €1000,-, de Sportraad Utrecht legt zelf ook nog €1000,- bij om tot de beschikbare €2000,- te komen. 

PROCEDURE AANVRAAG INDIENEN 
 • De aanvraag moet worden ingediend door iemand van het bestuur van een studentensportvereniging (SSV) die is verbonden aan de Sportraad Utrecht. 
 • Iedere SSV kan maximaal één plan indienen.
 • Het plan kan maximaal 2 A4 beslaan. Het plan moet een uitgebreide beschrijving van het idee bevatten en een sluitende begroting.
 • Het plan dient in het voordeel van (een groot deel van) de vereniging te zijn.
 • Het plan moet van constructieve aard zijn.
 • Het plan mag geen winstoogmerk hebben.
 • Het plan mag niet bij concurrerende bedrijven van Sportcentrum Olympos en het Sportcafé Olympos plaatsvinden.
 • Duurzame aspecten zullen door de jury meegenomen worden in het toekennen van de subsidie.
 • De vereniging dient haar plan te pitchen tijdens een door de Sportraad gekozen moment.
 • De vereniging dient een ludieke actie te pitchen die zij zal organiseren ter bevordering van de leefbaarheid op het USP.
 • In overleg met het USP wordt de ludieke actie gepland na toekenning van de bijdrage. De ludieke actie dient binnen een jaar na toekenning van de subsidie te worden gerealiseerd.
 • De ludieke actie dient aan de volgende criteria te voldoen:
  • Vergroot of versterkt de leefbaarheid op het USP; 
  • Past binnen het thema ‘Samen naar een gezonde duurzame samenleving;’
  • Versterkt de USP-community: heeft een groot bereik en brengt mensen bij elkaar; 
  • Is toegankelijk voor iedereen.
 • De Sportraad Utrecht jureert alle plannen in samenwerking met andere partijen. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. 
 • De eventueel toegekende bijdrage wordt uiterlijk 6 maanden na indienen van het plan uitgekeerd na het toesturen van de eindafrekening, waaruit blijkt dat er een tekort is.
 • Achteraf dient de winnende SSV een verslag in over de uitvoering van het plan, inclusief beeldmateriaal en het organiseren van de ludieke actie.

 

PROCEDURE NADAT DE AANVRAAG IS GEHONOREERD 

Indien de aanvraag is gehonoreerd, moet het aan de volgende eisen voldoen: 

 • Na uitvoering moet een overzicht van de totale kosten worden opgestuurd. 
 • Binnen één maand moet er contact opgenomen zijn met het USP voor de uitvoering van de ludieke actie.
 • De documenten moeten binnen twee maanden na uitvoering opgestuurd zijn

 

Voor vragen rondom de bijdrage kan men contact opnemen penningmeester@sportraadutrecht.nl. 

Voor vragen rondom het organiseren van de ludieke actie kan men contact opnemen met 

jasper.vanaalst@utrechtsciencepark.nl

De gevraagde documenten dienen ingediend te worden via het account van de desbetreffende SSV op de Sportraad Codex. Indien aan één of meer van de drie bovenstaande eisen niet wordt voldaan, vervalt het recht op de bijdrage.