De Sportraad Utrecht behartigt de belangen van de Utrechtse studentensporters. Het doel hiervan is om de mening van de studentensporters te laten horen en daarmee studentensport in Utrecht zo goed en toegankelijk mogelijk te maken. Kijk hieronder voor de belangrijkste partijen waarmee de Sportraad Utrecht contact heeft.

Utrechste Studenten Sportstichting Mesa Cosa

USS Mesa Cosa is de Utrechtse Studentensport-Stichting die het sportaanbod op en rond Olympos faciliteert en verantwoordelijk is voor het beheer van het sportcentrum. In het bestuur van USS Mesa Cosa zit één vertegenwoordiger van de studentensport. De Sportraad zorgt ervoor dat er goed contact is met deze vertegenwoordiger en dat het bestuur van USS Mesa Cosa daarmee goed op de hoogte is van wat er speelt binnen de studentensport. De Sportraad heeft driewekelijks overleg met de directie van het sportcentrum en maandelijks overleg met het bestuur van USS Mesa Cosa.

Universiteit Utrecht & Hogeschool Utrecht

De Universiteit Utrecht en de Hogeschool Utrecht maken de studentensport financieel en praktisch mogelijk en zijn daarmee ontzettend belangrijke samenwerkingspartners voor de Sportraad. De Sportraad werkt samen met deze partijen door middel van overleggen met de Universiteit en de Hogeschool zelf, de Universiteitsraad en de Hogeschoolraad.

Gemeente Utrecht

De Sportraad overlegt met verschillende raadsleden en brengt de spelende problemen in beeld bij de gemeente. Ook heeft de Sportraad contact met het College van B&W om onder andere naar samenwerking tussen burgersportverenigingen en studentensportverenigingen te zoeken.

SSN

De Sportraad is lid van Studentensport Nederland. SSN brengt alle Sportraden in Nederland bij elkaar door middel van onder andere Kaderdagen en Algemene Vergaderingen. De Sportraden hebben inspraak in het beleid van SSN.

Sport Utrecht

De Sportraad is aangesloten bij Sport Utrecht, een organisatie voor top- en breedtesport in Utrecht waarbij veel sportverenigingen in Utrecht zijn gesloten. De Sportraad onderhoudt contact met Sport Utrecht en werkt samen waar mogelijk.

VIDIUS

De Sportraad is lid van VIDIUS, de belangenbehartiger van de Utrechtse student. De Sportraad overlegt tweewekelijks met VIDIUS. VIDIUS is hierdoor altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de studentensport.

Utrecht Science Park

Door middel van de Utrecht Science Park Student Council betrekt de stichting Utrecht Science Park (USP) de wonende, werkende en studerende partijen op het USP met de plannen van het USP. De studenten spreken met verschillende ondernemers over hun problemen en proberen hier samen een oplossing voor te vinden.

Ook wordt er met het USP gesproken over het nieuwe sportcentrum dat in 2030 een andere plaats op het USP moet krijgen.