Op deze pagina kun je veel voorkomende vragen met antwoord vinden. Veel van deze vragen worden ook (uitgebreider) behandeld in de SSV-wegwijzer, zie hiervoor het Kenniscentrum

Wat is/doet de Sportraad?

De Vereniging Sportraad Utrecht, ook wel genoemd “Sportraad”, is een koepelorganisatie voor alle SSV’s die aangesloten zijn bij de stichting USS Mesa Cosa. Daarnaast behartigt de Sportraad Utrecht ook de belangen van studenten die niet lid zijn van een SSV maar die gebruik maken van de sportprogramma’s, activiteiten en faciliteiten van de stichting USS MC en dus in het bezit zijn van een sportkaart. Het doel van de Sportraad is het stimuleren van de studentensport in Utrecht en het behartigen van de belangen van de SSV’s en de individuele studentensporters. De Sportraad ondersteunt haar doelgroep waar nodig en waar mogelijk. Dit uit zich in eerste instantie in een bemiddelingspositie tussen SSV’s en instanties, zoals de Universiteit Utrecht, Hogeschool van Utrecht, de gemeente Utrecht en USS Mesa Cosa.

Wat is USS Mesa Cosa?

In het kader van het verzelfstandigen van taken van de afdeling studentenzaken van de Rijksuniversiteit Utrecht, is op 1 januari 1991 de stichting USS Mesa Cosa opgericht. USS Mesa Cosa staat voor de Utrechtse Studenten Sportstichting "Mens Sana in Corpore Sano" (Juvenalis, Satirea 10. 356). Oftewel: een gezonde geest in een gezond lichaam. Sinds enige jaren hanteert de stichting een moderne versie van deze spreuk: “Als je fit bent, denk je beter”.

De stichting heeft tot doel de bevordering van de lichamelijke vorming en de sportbeoefening in het bijzonder door de studenten, verbonden aan de instellingen van hoger onderwijs in Utrecht. De stichting tracht dit doel te bereiken door het beheren en exploiteren van het Sportcentrum Olympos en andere accommodaties.

Wat is Team Utrecht?

Team Utrecht is het grootste studentensportteam in Nederland. Alle leden aangesloten bij één van de studentensportverenigingen (SSV's) die aangesloten zijn bij de Sportraad vallen hieronder. Ook de individuele sporters op Olympos maken deel uit van Team Utrecht. Met Team Utrecht laten we zien dat we één sterke community zijn en samen opstaan voor de studentensport. Je kunt het vergelijken met Team NL tijdens de Olympische Spelen. Hoewel er sporters bij zijn uit allerlei verschillende disciplines vormen ze toch één team. Zie ook: https://www.sportraadutrecht.nl/team-utrecht/

Wat is de SSV-wegwijzer?

De SSV-wegwijzer is een document waarin alle belangrijke informatie staat voor besturen en voor sporters aangesloten bij een studentensportvereniging. Het is een handleiding met 'spelregels' waarmee je als SSV een beroep kunt doen op USS Mesa Cosa, Olympos en de Sportraad. De wegwijzer bevat onder andere zaken als afspraken om een subsidie te verkrijgen, het gebruik van de accommodaties en sporttechnisch kaders. Het is vooral een document ten behoeve van de informatievoorziening.

Waarvoor moet ik naar de Sportraad en waarvoor naar Olympos?

De Sportraad werkt met verschillende clusters voor de verschillende sporten. Elke SSV is ingedeeld in één van deze clusters; veld, zaal, dans, extern en water. Meerdere malen per jaar worden er clustervergaderingen georganiseerd. Het voordeel hiervan is dat SSV’s ervaringen met elkaar kunnen delen en van elkaar kunnen leren, maar ook dat gemeenschappelijke problemen worden gesignaleerd. Voor deze gemeenschappelijke problemen kan de Sportraad als belangenbehartiger en bemiddelaar optreden. Voor vragen betreffende verhuur, kleedkamer gebruik, sleutels en/of het opvragen van ledenlijsten kan men in eerste instantie direct bij Olympos terecht. De e-mailadressen van Olymposmedewerkers zijn hier te vinden. Voor alle overige vragen kan de SSV contact opnemen met de Sportraad. De Sportraad is er uiteindelijk voor de SSV’s!

Welke subsidies keert de Sportraad uit?

Er worden verschillende subsidies uitgekeerd aan SSV's vanuit Olympos en de Sportraad. De subsidievoorwaarden en uitgebreidere informatie is te vinden onder "subsidies" op de website.

Olympasgerelateerde subsidies
- Cash-subsidies
- Trainingssubsidie
- Competitiesubsidies
- Materiaalsubsidie
- Externe trainingsfaciliteitensubsidies
- Opleidingssubsidie
- Interne dure trainerssubsidies
- Flexibele subsidies

Sportraadsubsidies
- Subsidie beter besturen
- Corona materiaal- en accomodatie subsidie
- EUC / EUG deelname subsidie
- De Gouden Voorzet
- NSK Deelname subsidie
- NSK organisatie subsidie
- Sportstimulering subsidie

Welke evenementen organiseert de Sportraad?

De Sportraad organiseert en coördineert een aantal kernevenementen die belangrijk zijn
voor de Utrechtse studentensport.

Coördinatie:
- Batavierenrace
Het Bata University Team zal de stad Utrecht vertegenwoordigen tijdens de universiteitscompetitie van de Batavierenrace.

- GNSK
De Sportraad streeft naar vertegenwoordiging van de beste studentensporters van Utrecht bij iedere sport op het GNSK.

- NSK’s
De Sportraad streeft naar vertegenwoordiging op elk NSK en winst van de SUSA-Cup door deelname aan de geselecteerde NSK’s.

- Europese evenementen (EUC/EUG)
De Sportraad faciliteert, financieel en met andere ondersteunende middelen, deelname aan Europese evenementen voor studentensporters.

Organisatie:
- Sportmarkt en het sportfeest tijden de Utrechtse Introductie Tijd
Op deze evenementen laat de Sportraad nieuwe studenten kennismaken met de Utrechtse studentensport, Sportcentrum Olympos en de derde helft in de vorm van het sportfeest.

- Nieuwjaarsactiviteit
De Sportraad organiseert een evenement waarbij het nieuwe jaar wordt ingeluid met een (sportieve) activiteit.

- Besturendagen
De Sportraad organiseert jaarlijks vier verschillende besturendagen voor de besturen van alle SSV's. Op deze dag leren de verschillende besturen elkaar beter kennen door samen te sporten en gezellig te eten. Daarnaast worden er bestuursvaardigheden opgedaan tijdens de workshops.

- Activiteiten met maatschappelijke thema’s
Wat betreft deze maatschappelijke thema’s zal de Sportraad deelnemen aan de volgende activiteiten of deze (mede) organiseren: Roze zaterdag, RAG-week-activiteit en WKZ-activiteit.

- Studentensport Sneakergala
De Sportraad organiseert ieder jaar het Studentensport Sneakergala, waar prijzen uitgereikt zullen worden in verschillende categorieën.

- De Gouden Voorzet
De SSV-besturen kunnen voor De Gouden Voorzet een subsidieaanvraag indienen. De Sportraad zal aan één of twee originele plannen maximaal €1000,- uitkeren in de vorm van een garantiesubsidie. De plannen kunnen door SSV's worden gepitcht en de winnaars krijgen hun prijs uitgereikt tijdens een feestelijk evenement.

- Team Utrecht Combifeest
Het Team Utrecht Combifeest is een sportfeest (naast die in de UIT-week) met als doel het contact tussen studentensporters te bevorderen en de cohesie te versterken. Samen met zes SSV's organiseert de Sportraad dit feest.

Welke sportverenigingen zijn er aangesloten bij de Sportraad?

Er zijn op dit moment 31 verenigingen aangesloten bij de Sportraad Utrecht, dit zijn: Beat It (squash), Buccaneers (ijshockey), Domrenner (wielrennen), Hebbes (korfbal), Helios (badminton), Hippeia (paardrijden), Histos (zeilen), H.V. Beertje (handbal), Jungle-Speed (floorball), Obelix (krachtsport), Odysseus (voetbal), Orca (roeien), Protos (volleybal), RUS (rugby-vrouwen), SBU (basketbal), Softijs (schaatsen), SPIN (boardsports), STUDance (podiumdans), TC de Uithof (tennis), Traiectum (tafeltennis), Triton (roeien), U Dance (stijldansen en salsa), USAC (klimmen), USBF (basketbal), USHC (hockey), USRS (rugby-mannen), UTKA Ultimate (ultimate frisbee), U-turn (turnen), Van Slag (volleybal), VSRC (rugby-mannen) en het Zinkstuk (waterpolo en zwemmen).

Welke commissies kan ik bij de Sportraad doen?

Dit jaar zijn er drie commissies bij de Sportraad: de Team Utrecht commissie, de webcie en de WKZCie. Ieder jaar kun je je rond september/oktober opnieuw opgeven voor deze commissies. Bij interesse kun je je aanmelden via secretaris@sportraadutrecht.nl

Hoe kun je ons bereiken?

Vanwege het thuiswerken is vaak niemand op kantoor. Contact met ons opnemen gaat dan ook het makkelijkst via de mail. Kijk op de bestuurspagina voor onze contactgegevens en de specifieke taken van elke bestuurder