Met het motto “Mens Sana in Corpore Sano”, ofwel een gezonde geest in een gezond lichaam, zet de studentensportstichting Mesa Cosa zich al sinds 1991 in voor de Utrechtse studentensport. Dit doen ze onder andere door de exploitatie van het Sportcentrum Olympos. Het bestuur dat ongeveer 6 keer per jaar vergadert bestaat uit één onafhankelijke voorzitter en per organisatie één vertegenwoordiger van de Sportraad, de Universiteit Utrecht, de Hogeschool Utrecht en een partner van het Utrecht Science Park. Ze zetten de koers voor de Utrechtse studentensport voor de komende jaren. Daarnaast hebben ze regelmatig contact met de Sportraad om de huidige problematieken binnen de verenigingen te bespreken en samen te zoeken naar oplossingen.

Vincent Pijpers

Vincent Pijpers is sinds mei 2021 voorzitter van het Mesa Cosa bestuur. Zijn sporthart is gevormd in de jaren ’80 van de vorige eeuw, toen hij als PR-functionaris voor de Nederlandse Volleybal Bond werkte en de betekenis van top- en breedtesport in de praktijk heeft ervaren. In het vervolg van zijn carrière bleef sport een belangrijke rol spelen. Zowel bij een van de pioniers in sportsponsoring, Nashua, als later bij Rabobank als grootste sportsponsor van Nederland, was hij verantwoordelijk voor de uitvoering van het sponsorbeleid. In zijn vrijwilligerswerk als bestuurslid van KiKa leerde hij in het eerste decennium van deze eeuw de kracht kennen van de inzet van (top)sporters voor het goede doel. Tot september 2020 was hij werkzaam als project manager en adviseur voor de totstandkoming van het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie op het Utrecht Science Park. In die hoedanigheid maakte hij ook kennis met Olympos en de bloeiende en inspirerende Utrechtse studentensport. Hij wil zijn kennis en ervaring graag inzetten voor het behoud en de verdere ontwikkeling van het sportaanbod voor de Utrechtse studenten en de mogelijkheid voor de medewerkers van bedrijven op het Utrecht Science Park om lijf en hoofd fit te houden. Zelf is Vincent een actieve recreatieve fietser en werkt hij aan zijn fitheid in de sportschool of aan de hand van de online trainingen van Olympos-docenten.
Judith

JUDITH OPRINS

Judith is sinds 9 maanden aangeschoven bij het USS Mesa Cosa bestuur en vertegenwoordigt de rol van bedrijven op het USP die op Olympos kunnen sporten. Ze is site manager van de Nederlandse sites van Genmab, een biotechnologisch bedrijf dat zich richt op het ontwikkelen van medicijnen tegen kanker. Genmab heeft veel aandacht voor de gezondheid en het welzijn van de medewerkers en stimuleert op diverse vlakken vitaliteit. Diverse medewerkers van Genmab sporten bij Olympos en ook hebben er al vele sporttoernooien “bij de buren” plaatsgevonden. Genmab werkt ook nauw samen met diverse onderzoeksgroepen op het Utrecht Science Park en geeft ook studenten van zowel hoge school als universiteit diverse mogelijkheden om stage te lopen het bedrijfsleven. Ze wil zich graag inzetten om medewerkers van bedrijven zoveel mogelijk te laten sporten op het USP en vindt de verbinding van studenten en bedrijfsleven op het USP belangrijk. In haar vrije tijd doet Judith veel aan sport. Ze hockeyt in het veteranen team van HC Kromme Rijn en ze zit in het Nederlandse hockey team 45+ waar ze diverse toernooien in binnen en buitenland heeft gespeeld. Bestuurlijk was ze actief als bestuurslid technische zaken van hockeyclub Kromme Rijn te Bunnik.

LEON VAN DE ZANDE

Leon heeft een lange carrière bij de Universiteit Utrecht en is sinds januari 2017 Algemeen directeur. Daarvoor was hij in verschillende functies werkzaam bij de universiteit: als beleidsmedewerker bij de faculteit Letteren, als hoofd onderwijsbeleid bij de directie Onderwijs & Onderzoek en tussen 2009 en 2017 als directeur Onderwijs & Onderzoek. In de jaren negentig studeerde hij Nederlandse taal en letterkunde in Utrecht. Sinds 2009 is Leon betrokken bij de Utrechtse studentensport. Als directeur Onderwijs & Onderzoek was hij, samen met zijn collega van de Hogeschool Utrecht, verantwoordelijk voor het studentenbeleid van UU en HU, onder meer door het verstrekken van subsidies aan Olympos en bestuursbeurzen aan actieve studenten. De laatste jaren zit Leon in het bestuur van Mesa Cosa. Hij vindt belangrijk om vanuit de universiteit studentensport te stimuleren, uiteraard vanwege het motto waarvan de naam van Mesa Cosa is afgeleid, omdat het studenten de kans biedt om het beste uit zichzelf te halen, zich buiten de studie te kunnen ontplooien in bestuurswerk, en het een sociale omgeving biedt voor studenten waarin ze vriendschappen ontwikkelen en zich thuis kunnen voelen. Daarnaast draagt de studentensport een belangrijke bijdrage aan een levendig Utrecht Science Park.

Jim Krugers

Jim Krugers is vanaf augustus 2021 de nieuwe vertegenwoordiger van de studentensport in het bestuur van USS Mesa Cosa. Hij heeft een master Sportbeleid en Sportmanagement afgerond aan de Universiteit Utrecht en is twee jaar lang werkzaam geweest bij SportUtrecht. Momenteel werkt hij als onderzoeker bij het UMC Utrecht, waarbij hij onderzoek doet naar sportdeelname onder jeugd in lage gezinswelvaart. Zelf sport Jim bij zowel TC De Uithof als AV Phoenix en is hij bij deze laatste vereniging bestuurlijk ook zeer actief. Jim gelooft enorm in de meerwaarde van een sterke georganiseerde studentensport die voorzien is van vitale verenigingen, als katalysator voor het vergroten van sportplezier. Hij gaat graag op zoek naar nieuwe kansen en verbindingen om de studentensport vooruit te helpen en kijkt er enorm naar uit zich de aankomende vier jaar in te mogen zetten voor onze prachtige studentensport(verenigingen) in Utrecht!

DICK VAN LOO

Dick van Loo is sinds oktober 2018 lid van het bestuur van USS Mesa Cosa. Hij vervult daar de rol van penningmeester. In die hoedanigheid wil Dick de studentensport in Utrecht duurzaam financieel gezond houden zodat de sport een bindende rol kan spelen op het USP. Dick werkt bij de Hogeschool Utrecht als directeur Business Control. Hij bezet ook de bestuurszetel namens de Hogeschool. Voordat hij bij de Hogeschool werkzaam was heeft Dick diverse financiele functies bekleed in het bedrijfsleven en bij overheidsorganisaties. In zijn vrije tijd doet Dick veel aan sport. Hij is keeper bij het veteranen hockeyteam van VMHC Spitsbergen. In het verleden deed Dick aan triathlon, wielrenenn en hardlopen. Bestuurlijk was Dick actief als penningmeester bij UWTC De Volharding uit Utrecht.