Met het motto “Mens Sana in Corpore Sano”, ofwel een gezonde geest in een gezond lichaam, zet de studentensportstichting Mesa Cosa zich al sinds 1991 in voor de Utrechtse studentensport. Dit doen ze onder andere door de exploitatie van het Sportcentrum Olympos. Het bestuur dat ongeveer 6 keer per jaar vergadert bestaat uit één onafhankelijke voorzitter en per organisatie één vertegenwoordiger van de Sportraad, de Universiteit Utrecht, de Hogeschool Utrecht en een partner van het Utrecht Science Park. Ze zetten de koers voor de Utrechtse studentensport voor de komende jaren. Daarnaast hebben ze regelmatig contact met de Sportraad om de huidige problematieken binnen de verenigingen te bespreken en samen te zoeken naar oplossingen.

MICHIEL VAN DIJK

Michiel van Dijk is als advocaat/partner gespecialiseerd in sportzaken en arbeidsrecht. In zijn sportpraktijk adviseert Michiel vooral sportbonden, sportverenigingen en (internationale) topsporters, over de meest uiteenlopende sportrechtelijke zaken, zoals dopingprocedures, sponsorissues, selectiezaken en sportgerelateerde ontslagzaken. Hij is actief in de sportwereld, als bestuurder, arbiter/tuchtrechter en sporter. Michiel is secretaris van de Vereniging voor Sport en Recht en redactielid van het Tijdschrift voor Sport en Recht. Tevens publiceert hij zelf ook regelmatig en geeft hij (gast)colleges sportrecht. Michiel was gedurende acht jaar voorzitter van de Arbitrage Tuchtcommissie van Rugby Nederland, waarnaast hij lid is van de Tuchtcommissie Betaald Voetbal KNVB. Verder heeft Michiel diverse adviserende functies bij NOC*NSF en de IAAF. Michiel is ex-rugbyinternational, speelde jarenlang rugby voor USRS, heeft 25 marathons gelopen en behaalde in 2012 de titel "De Snelste Advocaat". Na jarenlang als student zelf op Olympos gesport te hebben, is het nu tijd om 'iets terug te doen'. Als nieuwe voorzitter zal hij proberen de studenten-sportparticipatie te vergroten en nieuwe sportimpulsen te geven op het Utrecht Science Park.

LEON VAN DE ZANDEN

Leon heeft een lange carrière bij de Universiteit Utrecht en is sinds januari 2017 Algemeen directeur. Daarvoor was hij in verschillende functies werkzaam bij de universiteit: als beleidsmedewerker bij de faculteit Letteren, als hoofd onderwijsbeleid bij de directie Onderwijs & Onderzoek en tussen 2009 en 2017 als directeur Onderwijs & Onderzoek. In de jaren negentig studeerde hij Nederlandse taal en letterkunde in Utrecht. Sinds 2009 is Leon betrokken bij de Utrechtse studentensport. Als directeur Onderwijs & Onderzoek was hij, samen met zijn collega van de Hogeschool Utrecht, verantwoordelijk voor het studentenbeleid van UU en HU, onder meer door het verstrekken van subsidies aan Olympos en bestuursbeurzen aan actieve studenten. De laatste jaren zit Leon in het bestuur van Mesa Cosa. Hij vindt belangrijk om vanuit de universiteit studentensport te stimuleren, uiteraard vanwege het motto waarvan de naam van Mesa Cosa is afgeleid, omdat het studenten de kans biedt om het beste uit zichzelf te halen, zich buiten de studie te kunnen ontplooien in bestuurswerk, en het een sociale omgeving biedt voor studenten waarin ze vriendschappen ontwikkelen en zich thuis kunnen voelen. Daarnaast draagt de studentensport een belangrijke bijdrage aan een levendig Utrecht Science Park.

MARLON VAN LIERE

Marlon is het jongste lid van het USS Mesa Cosa bestuur en vertegenwoordigd de rol van de studentensporter in Utrecht in de breedste zin van het woord. Marlon heeft een bachelor biologie aan de Universiteit Utrecht waarna ze de master Sportmanagement en Sportbeleid aan de USBO deed. Haar achtergrond ligt bij studentensportvereniging STUdance waar ze na een bestuursjaar ook enkele jaren in de Raad van Advies zitting had. Na haar (studenten)tijd bij STUdance wilde ze de studentensport een warm hart blijven toedragen. Het  kunnen ontwikkelen naast je studie door je in te zetten voor een gezamenlijk doel  (sport) met leeftijdsgenoten in een ongedwongen sfeer heeft zij als heel waardevol en vooral leuk ervaren en wenst dit alle studenten toe! Ze zal zich dan ook inzetten in het USS Mesa Cosa bestuur om dit te kunnen waarborgen voor alle toekomstige studenten. Ze werk bij Keylane en sport zelf ook graag. Zoals STUdance al verraad is dansen haar sport, het liefst twee keer in de week en vult dit aan door zo nu en dan mee te doen aan obstacle runs, yoga/pilates of bootcamp.

DICK VAN LOO

Dick van Loo is sinds oktober 2018 lid van het bestuur van USS Mesa Cosa. Hij vervult daar de rol van penningmeester. In die hoedanigheid wil Dick de studentensport in Utrecht duurzaam financieel gezond houden zodat de sport een bindende rol kan spelen op het USP. Dick werkt bij de Hogeschool Utrecht als directeur Business Control. Hij bezet ook de bestuurszetel namens de Hogeschool. Voordat hij bij de Hogeschool werkzaam was heeft Dick diverse financiele functies bekleed in het bedrijfsleven en bij overheidsorganisaties. In zijn vrije tijd doet Dick veel aan sport. Hij is keeper bij het veteranen hockeyteam van VMHC Spitsbergen. In het verleden deed Dick aan triathlon, wielrenenn en hardlopen. Bestuurlijk was Dick actief als penningmeester bij UWTC De Volharding uit Utrecht.

MARIËTTE OOSTERWEGEL

Dr. Mariëtte Oosterwegel is managing director van het Hubrecht Institute for Developmental Biology and Stem Cell Research en van het Westerdijk Fungal Biodiversity Institute. Twee onderzoeksinstituten van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW), gehuisvest in het gecombineerde pand aan de Uppsalalaan, schuin tegenover Olympos. Als directeur vertaalt Mariëtte haar eigen onderzoekservaring in strategie, beleid en bedrijfsvoering. Zij hecht eraan om zo veel mogelijk menselijkheid in de organisatie te brengen en streeft ernaar omstandigheden te creëren waardoor iedereen met plezier naar zijn/haar werk kan gaan en daardoor optimaal kan functioneren. Sporten kan daar een belangrijke rol bij spelen en Mariëtte heeft dan ook de ambitie meer medewerkers van het Utrecht Science Park naar Olympos te krijgen om spelenderwijs te bewegen. Zelf zwemt, wandelt en fietst ze graag. (foto door Thijs Rooimans)