SUBSIDIE BETER BESTUREN

Wanneer een SSV een training voor het bestuur wilt volgen kan er een aanvraag gedaan worden voor een beter besturen-subsidie. Deze subsidie is bedoeld om besturen financieel te ontlasten bij het volgen van een training die een positieve invloed heeft op de bestuurswerkzaamheden.

PROCEDURE AANVRAAG INDIENEN

De subsidie beter besturen is een subsidie van maximaal €100 per bestuur en maximaal 50% van de kosten. Om voor de subsidie in aanmerking te komen dient te worden voldaan aan de volgende voorwaarden:

  • De aanvraag dient minimaal 2 weken voor de training ingediend te worden bij de Sportraad en dit dient voor 1 februari te gebeuren in verband met het in de praktijk kunnen brengen van de training.
  • Bij de aanvraag dient een originele prijsopgaaf van de training bijgevoegd te zitten.
  • De training dient bij te dragen aan de bestuursvaardigheden van één of meerdere bestuursleden.
  • Zodra dit is ingediend wordt de aanvraag beoordeeld door de Sportraad in overleg met de RvA en de KasCo.
PROCEDURE NADAT DE AANVRAAG IS GEHONOREERD

Indien de aanvraag is gehonoreerd, moet na afloop aan de volgende eisen worden voldaan:

  • Een factuur van de gedane training.

Er wordt pas na ontvangst van de factuur overgegaan tot betaling.

De gevraagde documenten dienen ingediend te via de Sportraad Codex. Indien aan één of meer van de vier bovenstaande eisen niet wordt voldaan, vervalt het recht op de subsidie.