De Raad van Advies werd in het jaar 2008-2009 voor het eerst besproken in een vergadering van het Dagelijks Bestuur. Het jaar hierop 2009-2010 heeft het nieuwe bestuur besloten een Raad van Advies te willen implementeren.

De Raad van Advies is ervoor verantwoordelijk dat de kennis niet verloren gaat, zoals vaak het geval is bij studentenbesturen. Aangezien het gebruikelijk is voor één jaar plaats te nemen in een bestuur, is de continuïteit in het geding. De Raad van Advies is een in het leven geroepen orgaan waarbij de leden van dit orgaan gevraagd en ongevraagd advies kunnen geven op allerhande problematiek en dagelijkse bezigheden. Daarnaast houdt de Raad van Advies de grote lijnen in de gaten door middel van lichte aansturing en tips.

De Raad van Advies komt minimaal twee maal per jaar samen met het huidige bestuur en zal voorafgaand een eigen vergadering houden. Het is niet noodzakelijk dat er ieder jaar nieuwe mensen bijkomen, echter wel noodzakelijk dat er minimaal twee personen zitting in hebben. Kandidaten voor de Raad van Advies hebben voorheen zelf zitting genomen in het bestuur en/of hebben een nuttige bijdrage geleverd aan de Sportraad.

Tot slot heeft de Raad van Advies ook de taak om problemen, die de studentensporter(s) en de studentensportvereniging(en) hebben met de Sportraad, op te lossen. Dit laatste kan anoniem gebeuren via een van onze vertrouwenspersonen.

De Raad van Advies bestaat momenteel uit:

Arlieke Tammer
Julian Markus
Lisa Snooy
Luuk Minnaar
Ross Goorden
Saskia Arbon
Linda Nooren