Team Utrecht

De Sportraad ziet graag dat SSV’s evenementen organiseren die de cohesie binnen de studentensport stimuleert of het aanzien van de Utrechtse Studentensport vergroten, door middel van maatschappelijk relevantie. Iets wat het aanzien en de cohesie van de Utrechtse Studentensport stimuleert, versterkt namelijk ook Team Utrecht. Er is een bedrag van maximaal €200 beschikbaar voor sponsoring van een relevant geacht evenement.

Procedure aanvraag dienen

Een aanvraag moet worden gedaan door een SSV die lid is van de Sportraad Utrecht. Voor de goedkeuring van een aanvraag moet:

  • De sponsoring uiterlijk twee weken voorafgaand aan het evenement worden aangevraagd
  • Het evenement de cohesie binnen de studentensport versterken of maatschappelijk relevant zijn
  • De begroting worden opgestuurd
  • Een motivering tot het honoreren van de aanvraag worden opgestuurd.
Procedure nadat de aanvraag is gehonoreerd

Indien de aanvraag is gehonoreerd, moet het aan de volgende eisen voldoen:

  • Het logo van Team Utrecht dient in het programmaboekje of op de promotiematerialen duidelijk zichtbaar te zijn.
  • Na het evenement moet de afrekening worden opgestuurd.
  • Na het evenement moet een verslag worden gestuurd van een A4 met foto’s.
  • De afrekening en het verslag moeten binnen twee maanden opgestuurd zijn.

De gevraagde documenten dienen ingediend te worden via de Sportraad Codex. Indien aan één of meer van de vier bovenstaande eisen niet wordt voldaan, vervalt het recht op het sponsorbedrag.