RECHTEN VAN EEN ASPIRANT SSV

Na toekenning van de status aspirant-SSV verleent de Stichting de volgende rechten:

 • Het gebruik van de apparatuur en de materialen, welke door de Stichting ten behoeve van SSV’s zijn aangeschaft. Hieronder vallen met name de faciliteiten kopieermachine / printer en postvak.
 • Het bijwonen van de algemene leden vergaderingen van de Sportraad Utrecht.
 • Stemrecht bij de algemene ledenvergaderingen van de Sportraad Utrecht.
 • Het indienen van subsidieaanvragen.
 • Het gebruik van vergaderruimtes op Olympos: 'Vergader 1' kosteloos en 'Vergader 2' eenmaal per jaar kosteloos voor de algemene leden vergadering.

De Sportraad Utrecht biedt aspirant-SSV’s de mogelijkheid om aanvragen in te dienen voor:

 • Cashsubsidie
 • Flexibele subsidie
 • Trainingssubsidie
 • Competitiesubsidie
 • Subsidie opleiding sporttechnisch kader
 • Sportstimuleringssubsidie

WAAR MOET JE ALS ASPIRANT SSV AAN VOLDOEN?

Door aanvaarding van de status aspirant-SSV heeft de vereniging de volgende plichten:

 • Alle sportende leden van de aspirant-SSV dienen in het bezit te zijn van een geldige OlymPas in de categorie A, B, C en X of verenigingskaart, met geldige SSV-registratie.
 • Zorg dragen voor een (jaarlijks wisselend) bestuur bestaande uit minimaal drie personen (voorzitter, penningmeester en secretaris), en het overdragen van gegevens van de bestuurders aan de Sportraad Utrecht.
 • Het voeren van een halfjaarlijkse overleg met de contactpersoon voor SSV’s over: het activiteitenplan, ledenbestand en financiën.
 • Jaarstukken overdragen aan de Sportraad Utrecht
 • Minimaal een keer per seizoen een ALV houden en de notulen naar de Sportraad versturen.
 • Zorg dragen voor een vaste informatiestroom naar de leden.
 • Voldoen tijdens de tijd als aspirant-SSV aan de 90/10-regeling van de Stichting USS Mesa Cosa en de 80/20-regeling van de UU/HU zoals beschreven in het beleidskader.
 • Hebben minimaal 25 leden met een geldige SSV-registratie.

HOE DIEN JE EEN AANVRAAG IN?

De status aspirant-SSV wordt aangevraagd bij de Sportraad Utrecht. Deze aanvraag wordt doorgestuurd naar U.S.S. Mesa Cosa met een advies van de Sportraad Utrecht. De aanvraag omvat:

 • De doelstelling(-en) van de vereniging.
 • De Statuten van de vereniging.
 • De inschrijving bij de Kamer van Koophandel.
 • Bekendmaking van het (voorlopige) bestuur; minimaal dienen de functies van voorzitter, secretaris en penningmeester ingevuld te worden.
 • Het ledenbestand.
 • Een activiteitenplan – voor de periode waarin de vereniging aspirant-SSV is – op het gebied van sport, passend binnen de doelstellingen.
 • Een begroting voor het komende of lopende seizoen.

De status aspirant-SSV geldt voor een periode van maximaal drie jaar.