Subsidie Sportstimulering (UU/HU)

De Sportraad ziet graag dat SSV’s nieuwe evenementen organiseren. Het stimuleren van vernieuwde evenementen doet de Sportraad in een vorm van een garantiesubsidie, waarbij de Sportraad alleen het sportieve gedeelte (huur van accommodatie, materialen, workshop etc.) vergoedt van het evenement met een maximaal bedrag van €300. Daarnaast kan de subsidie ook aangevraagd worden voor een initiatief of evenement dat maatschappelijke impact maakt. Denk daarbij bijvoorbeeld aan een activiteit met een duurzaam element​, een activiteit waar aandacht wordt gevraagd voor sociale veiligheid​ of een activiteit waarbij iets wordt gedaan met diversiteit en inclusie​.

Procedure aanvraag dienen

Een aanvraag moet worden gedaan door een SSV die lid is van de Sportraad Utrecht en voldoet aan de 80/20 norm van de Hogeschool Utrecht en de Universiteit Utrecht. Voor de goedkeuring van een aanvraag moet, voor het plaatsvinden van het evenement en in de periode van 1 september tot en met 30 juni, aan de volgende eisen zijn voldaan:

  • Het evenement moet vernieuwend zijn
  • De begroting dient te worden opgestuurd
  • Een motivering tot het honoreren van de aanvraag moet worden opgestuurd
  • Er moet sprake zijn van een tekort op het sportieve gedeelte in de begroting
Procedure nadat de aanvraag is gehonoreerd

Indien de aanvraag is gehonoreerd, moet het aan de volgende eisen voldoen:

  • De logo’s van de Team Utrecht en het partnerlogo van de Sportraad (met daarop de UU en HU) dienen op de site, in het programmaboekje of op de poster duidelijk zichtbaar te zijn
  • Na het evenement moet de afrekening in een Excel bestand worden opgestuurd
  • Na het evenement moet naast de afrekening een verslag worden gestuurd van een A4 met foto’s
  • De afrekening en het verslag moeten binnen twee maanden opgestuurd zijn

De gevraagde documenten dienen ingediend te worden via de Sportraad Codex. Indien aan één of meer van de vier bovenstaande eisen niet wordt voldaan, vervalt het recht op de subsidie.