Helen de Rooij
Voorzitter
Vragen of opmerkingen over het beleid, de ALV’s Contact met SSN, Mesa Cosa, Olympos of de pers
Vragen omtrent de herziening van de Statuten en het HR Internationalisering van de Sportraad
Open vergaderingen Vragen of input omtrent de Lobbygroep
WKZcie Kandidaatsbestuur 2021 - 2022
Vragen over het startdocument