WAT HOUDT EEN BESTUURSJAAR BIJ DE SPORTRAAD IN? #PEPIJN #secretaris #commissarisextern

De reden dat ik dit jaar een bestuursjaar bij de Sportraad ben gaan doen, is om een jaar praktijkervaring op te doen in plaats van alleen maar met m’n neus in de studieboeken te zitten. Bij de Sportraad zag ik veel mogelijkheden en een grote uitdaging, omdat het nog een organisatie in ontwikkeling is. Sinds 2 jaar is het pas een vereniging, waardoor er veel mogelijkheden zijn om jezelf te ontplooien.

Zelf melde ik mij in april/mei aan als commissaris extern; vanaf dat moment werd ik ook al een beetje ingewerkt. Ik werd voornamelijk betrokken bij de veranderingen met betrekking tot de subsidie sportverenigingen vanuit de gemeente. De eerste echte verantwoordelijkheid die ik kreeg was de Sportmarkt tijdens de UIT-week, vanaf dat moment begon het bestuursjaar pas echt. Omdat we helaas niet meer bestuursleden konden vinden, heb ik de secretariële taken ook voor mijn rekening genomen (notuleren tijdens vergaderingen, nieuwsbrief schrijven et cetera). Daarom ben ik dit jaar ook zowel secretaris als commissaris extern.

Als commissaris extern en secretaris ben ik dit jaar verantwoordelijk voor het beleid van de sportraad, de externe contacten (bv. U-Raad, VSU, Vidius, Student & Starters – zie agenda) het schrijven van de nieuwsbrief en het notuleren tijdens de vergadering en ALV’s. Daarnaast was ik verantwoordelijk voor het Universiteitsteam voor de Batavierenrace en ben ik ook voorzitter van de cluster infrastructuur.

Wat ik merk gedurende mijn bestuursjaar is dat hoe langer je bezig bent en het besturen steeds beter in de vingers krijgt, dat je er dan ook veel plezier aan beleeft. Aan het begin van het jaar stelden we een optimistisch beleidsplan op, maar gedurende het jaar merk je dat er ook veel dingen passeren die uiteindelijk belangrijker bleken dan wat er in het beleidsplan stond. Dat de invoering van de OlymPas voor verenigingen zoveel tijd zou kosten hadden we ons niet gerealiseerd, maar uiteindelijk bleek dat gewoon het belangrijkste te zijn wat dit jaar moest gebeuren.

Er liggen veel mogelijkheden bij de Sportraad: dit jaar is de invoering van de OlymPas heel belangrijk, maar volgend jaar ligt de uitdaging er voor het nieuwe bestuur om de invoering succesvol te laten verlopen. Omdat de Sportraad de subsidies gaat verdelen (wat Olympos hiervoor altijd deed), komt er een belangrijke verantwoordelijkheid bij. Daarnaast liggen er ook nog veel andere mogelijkheden om de studentensport in Utrecht te ontwikkelen. Want het uiteindelijke doel is om de beste studentensport van Nederland te worden. Om dat te kunnen realiseren moet er nog veel gebeuren en daar ligt voor de nieuwe besturen een mooie uitdaging!

Geef een reactie