STUDENTEN WILLEN INTEGRAAL SPORTBELEID

2 maart 2016 – Naar aanleiding van het bericht over uitsluiting van de studentensport bij de prijsvraag van de gemeente voor kunstgrasvelden, wil de studentensport laten weten dat zij zich niet buitengesloten voelen, maar juist onderdeel van de stad Utrecht.

Allereerst, bewonderen we GroenLinks in de manier waarop zij met dit bericht initiatief nemen voor een integraal sportbeleid. Een initiatief waarvoor wij ons al een langere tijd hardmaken in samenwerking met onder andere de VSU. Wij zien onszelf namelijk niet als buitengesloten groep. De studentensport draagt veel bij aan de sportsamenleving in Utrecht. Zo organiseren studentensportverenigingen vaak maatschappelijke activiteiten. Denk bijvoorbeeld aan Roze Zaterdag waarbij de studentensport wil uitdragen dat zij zich inzetten voor homo-emancipatie in de sport. Daarbij komt dat verschillende studentensportverenigingen sporten op gemeentegronden elders in de stad. Laten we als laatste ook niet vergeten welke geweldige prestaties studentensporters leveren voor de stad Utrecht. Zo is RUS (damesrugby) al vier keer op rij landskampioen geworden en presteren verschillende andere studentensportverenigingen (denk aan roeiers) aan de top! Kortom, we voelen ons onderdeel van de stad Utrecht en willen dit graag uitdragen, bijvoorbeeld door Team Utrecht te vertegenwoordigen op verschillende sportevenementen. Het is ongekend sterk van GroenLinks om dit op deze manier op te pakken en naar buiten te brengen.

Ons plan, opgesteld in nauwe samenwerking met USVV Odysseus ’91 (voetbal), USHC (hockey), RUS, USRS en VSRC (allen rugby), ziet er als volgt uit. Er wordt een veldenschuif bewerkstelligd. Hierbij wordt niet alleen de studentensport op kwalitatief (betere velden) en kwantitatief (wachtlijsten wegwerken) gebied verbeterd, maar wordt ook de burgersport betrokken. Een voorbeeld van het laatste is hockeyclub UNO dat op zaterdag gebruik kan maken van de hockeyvelden. Daarnaast zou een combinatie rugby-voetbal kunstgrasveld geweldige kansen bieden voor RUS, het damesrugby wat op landelijk niveau zeer goed presteert. Hiermee kan de gemeente Utrecht pronken, aangezien Utrecht thuisbasis wordt voor deze vorm van topsport.

We willen benadrukken dat ons plan een betere situatie op kwantitatief en kwalitatief gebied oplevert voor maar liefst 1300 sporters (1200 sporters van de bovengenoemde verenigingen en 100 sporters van hockeyclub UNO). Dan hebben we het nog niet eens over de extra sporters (alleen bij USHC al 200 nieuwe leden) die deze velden zullen opleveren! Op kwalitatief gebied is het erg slecht gesteld met de huidige grasvelden. Zo wijkt de rugby zeer regelmatig uit naar Nieuwegein, omdat het combinatiegrasveld voetbal-rugby onbespeelbaar is (zeker voor het hoge niveau waarop gespeeld wordt). Kortom, we willen graag een combinatiekunstgrasveld rugby-voetbal en een extra kunstgras hockeyveld om de situatie op kwalitatief en kwantitatief gebied te verbeteren.

Natuurlijk snappen we dat de gemeente niet de enige partij is die hierin een rol speelt, maar dat het sportcentrum en de onderwijsinstellingen ook een rol spelen. Daarnaast willen we ook onze eigen verantwoordelijkheid op financieel gebied erkennen. We hopen dat de partijen, net als wij, de samenwerking met elkaar willen aangaan op het gebied van verbeteringen binnen de (studenten)sport.

Vanwege het betrekken van UNO (jeugdsportclub) en het feit dat wij de studentensport niet als aparte categorie beschouwen, zijn wij verbaasd dat we niet mogen meedoen aan de prijsvraag voor kunstgrasvelden. Toen we vroegen hoe we ons plan konden indienen, werd ons medegedeeld dat de prijsvraag uitsluitend bedoeld was voor plannen voor gemeentelijke accommodaties. Om deze reden hebben we ons plan niet ingediend. Nogmaals, we voelen ons gesteund door het bericht van GroenLinks en bewonderen hun initiatief voor het integrale sportbeleid, waar studentensport een belangrijk onderdeel van is. We zullen ons niet uit het veld laten slaan door uitsluiting van deelname aan de prijsvraag. Ook zonder deelname, hopen we aandacht te genereren voor ons plan om draagvlak te creëren voor het integraal betrekken van de studentensport en het verbeteren van de kwaliteit van onze accommodaties.

Dit is een reactie op een bericht van DUIC, klik hier voor het hele artikel.

Meer weten? Neem contact met ons op via:
Saskia Arbon, voorzitter Sportraad Utrecht
M: voorzitter@sportraadutrecht.nl

Geef een reactie