SPIN, HISTOS, ORCA EN TRITON BEREIKEN AKKOORD MET MESA COSA

ALLE STUDENTENSPORTERS AANGESLOTEN BIJ MESA COSA

Na jarenlange gesprekken hebben de besturen van Spin, Histos, Orca en Triton samen met Utrechtse Studentensportstichting Mesa Cosa en de Sportraad Utrecht een akkoord bereikt over samenwerking. De volledige Utrechtse studentensport is hierdoor aangesloten bij Mesa Cosa.

De water- en boardsportverenigingen hebben zich bij de hervormingen rondom Mesa Cosa (uitvoerder van sportbeleid van hoger onderwijs in Utrecht) in 2014 niet aangesloten, omdat de voorgestelde subsidiesystematiek hen niet paste. Sinds die tijd is er tussen partijen intensief gesproken over een beter passend systeem, waarmee de vier verenigingen zich ook konden aansluiten, zonder hier financieel op te verliezen. Het resultaat van deze arbeid is nu dat Mesa Cosa en de vier verenigingen overeenstemming hebben bereikt over de aansluiting bij Mesa Cosa.

Nu is overeengekomen dat er gezamenlijk met de studentensportverenigingen, Sportraad Utrecht en Mesa Cosa lobby gevoerd gaat worden om de Utrechtse studentensport verder te brengen en verder te laten groeien, staan we samen sterker dan ooit. Hiermee is de lang gekoesterde wens van de vier verenigingen om gezamenlijk op te trekken voor extra financiering van de studentensport, en in het bijzonder de studentensportverenigingen, ook werkelijkheid geworden.

De Universiteit Utrecht en Hogeschool Utrecht ondersteunen het nieuwe akkoord onder andere met extra middelen, zodat alle reeds eerder aangesloten verenigingen aanspraak kunnen blijven maken op ondersteuning in de vorm van accommodaties dan wel financiële bijdragen.

Mesa Cosa verwacht, nu de sportpas ècht universeel wordt, dat meer studenten daadwerkelijk blijven sporten en bewegen en dat dit duurzaam onderdeel blijft van hun leefstijl.

Voor Spin Histos Orca en Triton betekent het dat de stichting ook hun belangen volledig kan helpen ondersteunen.